Otopark Zemin Kaplamaları

Oto Parklar ve Zeminleri

Kapalı otopark beton zemin kaplamaları tabliye betonu ya da temel betonu üzerine olur. Alttaki beton temizlendikten sonra tazyikli su tabancası ile hiç toz kalmayacak şekilde yıkanarak temizlenir. Kalıplar kolon akslarına ve ortalarına gelecek şekilde konurlar. Kolon etraflarına flex konularak betonun çalışması sağlanır. Beton cinsi kalınlığına göre normal ya da brüt olarak seçilir. Bu tür ince kaplama betonlarında fiber elyaf ya da çelik tel kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Beton dökümünden hemen önce aderansartırıcısürülerek betonun aderansını artırmak gerekir. Beton, sabit pompası veya taşıma yoluyla dökülür. İstenirse zemin sertleştirici uygulanır. Beton perdahı, önce tek pervaneli perdah makineleri ile sonra çift pervaneli perdah makineleri ile bıçak perdahlı pürüzsüz olarak bitirilir. Beton üzerine, beton kürü uygulaması ile kontrollü kuruma sağlanır. Beton derzleri, öncelikle kolan akslarından sonra aks aralarından kesilir, kolon çevresi baklava dilimli kesimler ile kontrol altına alınır. Derz planına göre derzler kesilerek usulüne göre derz dolgu işlemi yapılır.