FIÇALI BETON

Fırçalı Beton

Fırçalı beton uygulaması; araç ve yayaların kaymaması için daha çok benzin istasyonlarında, hafif eğimli rampalarda, saha betonlarında, köprü ve yol betonlarında kullanılır. Kullanım amacı ve şekline göre fırça seçilir. Eğimi yüksek rampalarda geniş dişli fırça, yürüyüş yollarında ve hafif rampalarda ise ince uçlu fırça tercih edilmelidir.